Wspólnota Żywego Różańca

Z nauczania Kościoła oraz świadectw wiernych poznaliśmy fenomen różańca – jego wielką moc, która sprawia, że tylu ludzi na całym świecie chętnie, z radością każdego dnia sięga po różaniec i z wiarą się modli.
Żywy Różaniec jest pierwszym przejawem apostolskiej działalności świeckich w życiu parafii Św. Królowej Jadwigi. Jest on cenną wspólnotą modlitewną dla parafii, ale również samych jej członków, ponieważ prowadzi do wzrostu wiary, nadziei i miłości – czyli, przemiany serc.
Obecnie w parafii są cztery Róże Żywego Różańca, z których każda składa się z 20 osób. Wspólnota posiada własny sztandar, który został poświęcony w 2003 roku i uczestniczy w uroczystościach parafialnych.

Członkowie Żywego Różańca:

  •  odmawiają codziennie jedna dziesiątkę różańca świętego,
  • uczestniczą we mszy św. odprawianej w intencji wspólnoty w każdą 2. sobotę miesiąca oraz biorą udział w spotkaniu formacyjnym po zakończeniu mszy św.
  • w niedzielę przed każdą mszą św. prowadzą modlitwę różańcową z wiernymi,
  • uczestniczą w skupieniach organizowanych przez diecezję dla tych grup modlitewnych,
  • organizują spotkania opłatkowe w parafii.

Opiekę nad Wspólnotą Żywego Różańca sprawuje ks. proboszcz naszej parafii.

Wspólnota Żywego Różańca jest wspólnotą otwartą na każdego i zaprasza do swego grona wszystkich tych, którzy:

  •  z różańcem czują się bezpiecznie,
  • doznali wyjścia z beznadziejnej sytuacji, dzięki różańcowi,
  • chcą uprosić sobie i innym łaski przemiany życia,
  • którym różaniec pomaga w codziennych trudach.