Rodziny Szensztackie

Liga Rodzin Szensztackich – przy parafii św. Królowej Jadwigi istnieje dopiero od 2009, wcześniej gromadziliśmy się przy parafii Farnej. Pierwsze rodziny szensztackie pojawiły się we Wrześni w 1993 roku, następne dołączyły w 1995 r. W tej chwili naszą grupę tworzy sześć rodzin. Pochodzimy z niemal wszystkich parafii wrzesińskich, a jedna rodzina jest z Gniezna. Staramy się włączać w życie parafii. Corocznie bierzemy udział w rekolekcjach wakacyjnych, październikowym dniu przymierza, dniach skupienia adwentowym i wielkopostnym oraz tradycyjnej corocznej pielgrzymce z bydgoskiej Fary do Sanktuarium na Piaskach – 1 maja. Naszym podstawowym zadaniem jest wychowywanie siebie na nowego człowieka, czyli dobrego małżonka, rodzica, pracownika, sąsiada

Założycielem Ruchu był ojciec Józef Kentenich, który 18 października 1914 r. w starej przycmentarnej kapliczce wraz ze swymi wychowankami z seminarium zawarł przymierze miłości z Matką Bożą. Właśnie szczególny kult Maryi czczonej jako Matka Boża Trzykroć Przedziwna jest charakterystyczną cechą Szensztatu. Matka Boża jest Córką Boga OjcaMatką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego, dlatego Trzykroć Przedziwna.

Głównym celem ruchu jest religijne i moralne odnowienie świata przez wychowanie nowego człowieka – wewnętrznie wolnego, odpowiedzialnego za siebie i wspólnotę kościoła oraz żyjącego Ewangelią.

Charakterystyczne rysy duchowości ruchu to:

  • przymierze miłości z Matką Bożą – jest to szczególna umowa małżonków z Matką Bożą, w której zawierzamy siebie i swoje rodziny Maryi oraz prosimy Ją o pomoc w wychowaniu siebie na nowego człowieka;
  • samowychowanie – dążenie do świętości w życiu codziennym;
  • wiara w Opatrzność Bożą – staramy się w każdym wydarzeniu dostrzegać wolę Bożą;
  • sanktuarium – sanktuaria szensztackie, będące kopiami prasanktuarium w Schonstatt, stanowią centra duchowe Ruchu. W Polsce istnieje 6 sanktuariów, w tym poświęcone 16 czerwca 2001 r. Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach w Bydgoszczy, przy ul. Smukalskiej 113.

Poza tym członkowie Ruchu zakładają sanktuaria domowe, pełniące niezwykle ważną rolę w duchowej formacji.

Kręgi rodzin przyjmujących Pielgrzymujące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

W swym apostolacie Szensztat posługuje się także pielgrzymującymi kapliczkami Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, stanowiącymi minisanktuaria służące wszystkim potrzebującym. Od 1950 roku rozwinęła się charakterystyczna dla ruchu szensztackiego forma ewangelizacji – peregrynacja obrazu Matki BożejTrzykroć Przedziwnej. Rozpoczął ją Joao Luiz Pozzobon w Brazylii. Tak, jak kiedyś Maryja zaniosła Jezusa do św. Elżbiety, tak i dzisiaj pragnie nawiedzić nasz dom w swoim wizerunku i przynieść Swojego Syna naszym rodzinom, aby pomóc w trudnej codzienności życia.

Pierwsza kapliczka MTA zaczęła peregrynację w naszej parafii 10 lat temu. Dzisiaj istnieje już dziesięć kręgów przyjmujących w swoim domu regularnie, co miesiąc – zawsze w tych samych dniach, Kapliczkę Matki Bożej. Jest to około 120 rodzin. Serdecznie zachęcamy kolejne osoby pragnące zaprosić Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną do siebie, by zgłosiły się w biurze parafialnym.

Grupą rodzin szensztackich opiekuje się s. M. Adriana, a osobami przyjmującymi Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną – s. M. Elwira.