Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.  [KKK 1322-1323]

Msze św. w naszej parafii:

  • niedzielę i święta7.00, 8.30, 10.30, 12.00 i 18.00.
  • w każdą sobotę o 18:00 sprawowana jest Msza św. niedzielna dla osób, które z obiektywnie ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w niedzielę.
  • w każdą niedzielę o 10.30 sprawowana jest Msza św. z udziałem dzieci.
  • w dni powszednie: 7.00, 8:30 i 18.00
  • w każdy I piątek miesiąca o 16.00 sprawowana jest Msza św. dla dzieci, a o 18.00 dla młodzieży gimnazjalnej.