Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” [KKK 1601]

Procedura przygotowująca do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii:

  • Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem.
  • Gdy narzeczonym zależy na konkretnym dniu i godzinie, to dobrze jest wcześniej zarezerwować sobie dzień i godz. ślubu.

Zgłaszając się winni posiadać:

  • świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące),
  • świadectwo bierzmowania (jeśli brak odpowiedniej adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
  • zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów („Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”); jeśli narzeczeni żyją już w związku cywilnym, powinni przedłożyć akt zawarcia małżeństwa z USC,
  • świadectwo ukończenia religii,
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej, tzw. kursu przedmałżeńskiego.

Na podstawie powyższych dokumentów (oraz dowodu osobistego) zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej najpraktyczniej należy przystąpić na dzień lub dwa przed ślubem) i uczestniczyć w katechizacji przedślubnej, czyli w dodatkowych dwóch spotkaniach z księdzem oraz w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu (27 listopada 2016) weszła w życie w archidiecezji gnieźnieńskiej nowa instrukcja duszpasterska regulująca zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. W myśl dokumentu przygotowanie odbywać się będzie w ramach specjalnych katechez dla narzeczonych, a nie jak dotąd w ramach katechezy ponadgimnazjalnej. Katecheza ta jest podstawową i obowiązkową formą przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczeni winni ją rozpocząć minimum pół roku przed planowanym ślubem. Zaświadczenia wydane przed 27 listopada 2016 zachowują ważność i są w pełni honorowane.

Rejon wrzesiński

Dekanat Miejscowość / Parafia Termin Godz. Dzień
Golina Golina, MB Szkaplerznej 4 marca – 8 kwietnia 2017 19.00 sobota
Kleczew Kleczew, św. Andrzeja 5 marca – 9 kwietnia 2017 niedziela
Miłosław Biechowo 30 kwietnia – 3czerwca 2017 niedziela
Miłosław Kołaczkowo, św. Ap. Judy i Tadeusza 3 września – 8 października 2017 20.00 niedziela
Słupca Słupca, bł. Michała Kozala 12 listopada – 17 grudnia 2017 18.00 sobota
Słupca Słupca, św. Wawrzyńca 5 marca – 9 kwietnia 2017 16.00 niedziela
Strzałkowo Strzałkowo, św. Doroty 5 marca – 9 kwietnia 2017 16.00 niedziela
Września I Września, Świętego Krzyża I część

23 kwietnia – 7 maja

II część
28 maja – 4 czerwca 2017

16.00 niedziela
Września I Września, Wniebowzięcia NMP – Fara 12 lutego-19 marca 2017 16.00 niedziela
Września I Nekla, św. Andrzeja 24 września – 19 października 2017 niedziela
Września II Września, św. Jadwigi 5 marca – 9 kwietnia 2017 16.00 niedziela
Września II Września, św. Kazimierza Królewicza 10 września – 15 października 2017 16.00 niedziela
Września II Września, Świętego Ducha 21 maja – 25 czerwca 2017 15.00 niedziela
Zagórów Ląd, NMP 18 lutego – 25 marca 2017 20.00 sobota
Zagórów Ląd, NMP 14 października – 19 listopada 2017 20.00 sobota

Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej parafii.

Należy zawczasu uzgodnić termin ślubu z organistą, z osobami ubierającymi kościół, a około tygodnia przed uroczystością z panem kościelnym w celu uzgodnienia czasu strojenia kościoła kwiatami.

Tuż przed ślubem dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi oraz obrączki.

Podpisanie dokumentów następuje przy okazji obrzędu zawarcia sakramentu małżeństwa.

Jeden z trzech dokumentów stwierdzających zawarcie małżeństwa konkordatowego młoda para otrzymuje po zakończeniu obrzędu sakramentu małżeństwa.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (pozwolenie) na ślub w innym kościele.