Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. ” [KKK 1536]

Zasady przyjęcia do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie

 • Krok pierwszy – Skontaktuj się z Księdzem Rektorem i umów się z nim na rozmowę
 • Krok drugi – Przyjedź na umówioną wizytę i zabierz ze sobą odpowiednie dokumenty (pamiętaj o eleganckim ubiorze).
 • Krok trzeci – Rektor zaproponuje Ci termin rozmowy z ojcem duchownym oraz psychologiem.
 • Krok czwarty – Zarejestruj się na stronie rekrutacyjnej UAM i zastosuj się do podanej tam instrukcji. Dostarcz brakujące dokumenty (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej).
 • Krok piąty – Czekaj na odpowiedź Księdza Rektora.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (napisany własnoręcznie)
 • podanie do Księdza Prymasa
 • opinia od katechety
 • opinia od Księdza Proboszcza
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

Więcej informacji dotyczących rekrutacji udziela Ksiądz Rektor – rektor@pwsd.gniezno.pl – tel. 61 424 98 87