Pogrzeb chrześcijański

„Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.”  [KKK 1684]

Zasady odprawiania pogrzebu w naszej parafii:

  • Prosząc o pogrzeb chrześcijański należy przedstawić w biurze parafialnym „Akt zgonu” oraz poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez osobę, której pogrzeb zgłaszamy.
  • Jeśli zmarły jest spoza parafii pw. Św. Jadwigi Królowej należy okazać pismo własnego ks. proboszcza pozwalającego na pochówek poza własną parafią.
  • Należy skontaktować się z organistą celem ustalenia terminu liturgii pogrzebowej.
  • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Uczestnicząc w pogrzebie:

  • Ofiaruj w intencji zmarłego pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej poprzez przyjęcie Komunii św.
  • Włącz się do modlitw.
  • Unikaj błahych tematów w czasie oczekiwania na obrzęd.
  • Nie wnikaj w szczegóły śmierci.
  • Wyłącz telefon komórkowy.
  • Uszanuj milczenie i powagę miejsca.