Błogosławieństwa i poświęcenia

„Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć potrzeb, kultury i historii ludu chrześcijańskiego określonego regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak przypominający chrzest)”.  [KKK 1668]

W naszej parafii błogosławieństw i poświęceń osób, miejsc, przedmiotów dokonuje się na prośbę wiernego. W tym celu należy zgłosić się do zakrystii kościoła.